Archive for 'Utbyggnadsinfo'

Presentation och tidsplan från samrådsmötet 23 augusti

Posted by:

Bifogat finner ni Kommunens presentation och tidsplan från samrådsmötet 23 augusti i Allerums idrottshall

Allerum Hjälmshult samrådsmöte 20110823

Läs mer →
0

Synpunkter på kommunens förslag

Posted by:

Bifogat finner ni ett utkast till Byaföreningens samlade synpunkter på kommunens förslag till

Ändring av översiktsplan Allerum Hjälmshult 2011.

Vi har lagt ...

Läs mer →
0

Namninsamlingslistor finns nu i affären

Posted by:

Namninsamlingslistor finns nu i affären. Meddela gärna detta till vänner och grannar.
Skrivelsen till kommunen kommer sedan att skickas ut för synpunkter till de mailadresser Byaföreningen erhållit senast en vecka ...

Läs mer →
0

Kort sammanfattning av de punkter och frågeställningar som uppkom vid tisdagens möte.

Posted by:

– Hur ska man hantera ökad trafikbelastning?
– Kringled, är det ens ett tänkbart alternativ?
– Se till ett större perspektiv, hela NV-Skåne.
– Hur ska man lösa problemet med ...

Läs mer →
0

Byadialog

Posted by:Vi vill med anledning av Tisdagens samråd ...

Läs mer →
0

Informationsmöte!

Posted by:

Arbetet med att ta fram en ändring ...

Läs mer →
0

Hd artikel om utvidgningen av byarna

Posted by:

En artikel från HD angående kommunens utbyggnadsplaner

http://hd.se/helsingborg/2011/06/22/allerum-kan-bli-dubbelt-sa-stort/

 

Läs mer →
0
Page 2 of 2 12