Grillplats

I skogen mitt mot skolan finns det en grillplats och vindskydd. Och vid lekplatsen i Hjälmshult kan man också grilla.

Grillplats
Grillplats