17/3 Livsloppet

Tipspromenad till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.

Välkomna att prova bågskytte, köpa våfflor, delta i babyrytmik, ta en lott, grilla en korv,

eller avsluta dagen med gudstjänsten i Allerums kyrka kl. 17.00.

 

www.svenskakyrkan.se/allerum