Översikts planen är nu klubbad i fullmäktige

Kommunfullmäktige antog översiktsplanen på sammanträdet den 27 mars. Tre veckor efter att kommunfullmäktiges justerade protokoll har anslagits på kommunens anslagstavla i Rådhuset vinner beslutet och översiktsplanen laga kraft. Det innebär att den inte längre kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns i stadens diarie som man når här:

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Kommun-och-politik/Diarium-handlingar-och-protokoll/

I diariet finns handlingarna under Kommunfullmäktige.