Resultat av trafikmäntingen

I April gjorde kommunen en trafikmätning vid Jonstorpsvägen 299 ( Raksträckan mellan byarna) 

En sammanställning av resultaten redovisas här:

Tidsperiod: 20140423 – 20140502 = 10 dagar
Totalt omfattar mätningen: 34 834 fordon

Kört i 55km/h eller mer. 11 263 st = 32,30%

Antal  Fortkörare per dag i snitt 1 126 st

Högsta uppmätta hastighet 129 km/h

Medel för gruppen 55km/h el. Mer 61,3 km/h

Medel för alla mätningarna. 52,8 km/h

55 – 60 km/h 6 058 st
60 – 70 km/h 4 220 st
70 – 80 km/h 786 st
80 – 90 km/h 142 st
90 – 100 km/h 39 st
> 100 km/h 18 st