Allerum Hjälmshult

Byadilalog om gång, cykel, rid och kultur stråk

Posted by:

Allerum-Hjälmshults Byaförening har fått i uppdrag av kommunen att ta fram förslag på
nya och på upprustade stråk / leder runt om byarna.

Vi bjuder därför in till en öppen dialog där vi kommer att ha kartor och material så att vi kan
samla in information från dem som kommer och sammanställa detta till kommunen.

Dessa möte kommer att vara onsdagarna den 22/10 och den 29/10 kl 19-21
I AGIFs klubblokal.

Vi bjuder även på en liten fika.

Välkomna!

Med vänlig hälsning
Styrelsen Allerum-Hjälmshult Byaförening

styrelsen@allerum-hjalmshult.se
www.allerum-hjalmshult.se

0

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.