Medlemsavgift 2016

Vi ber om ursäkt för att denna information inte har delgivits tidigare.

På grund av både tragiska och administrativa omständigheter inom styrelsen och det ekonomiska arbetet har vi i år blivit försenade med det mesta. Detta påverkar dock inte föreningens ekonomi eller er möjlighet att vara medlemmar även i år. Notera att ert medlemskap sträcker sig från årsmöte till årsmöte.

På vårt årsmöte den 1/5 beslutades att medlemsavgiften för 2016 ska vara oförändrad, det vill säga 175 kronor per hushåll. Vi önskar med denna skrivelse uppmana alla bybor att aktivt bidra till en fortsatt levande förening och att göra er inbetalning redan idag till vårt PlusGirokonto 461 27 08-0. Glöm inte ange både er adress och samtliga namn i hushållet så att vi kan föra en korrekt medlemsförteckning. Nytt för i år är att det även går bra att betala via Swish till nr 1233 350 378

Med medlemmar och avgifter kan vi fortsätta att bedriva samverkan, ordna aktiviteter, delge information via byablad och hemsida samt arbeta för en positiv samhällsutveckling. Vi hoppas naturligtvis att ni värdesätter förekomsten av byaföreningen och dess engagemang samt därmed också finner det motiverat att vara medlemmar.

Tack för ert stöd!

Styrelsen