Onsdag 15/2 kl. 18.30 håller byaföreningen
årsmöte på golfrestaurangen.

Information och bydialog om den kommande stråkstudien
genomförs därefter.

Alla åhörare bjuds på fika.

 

Välkomna