Artiklar i tidningen

HD artikel om nya föreslagna busslinjer

http://hd.se/skane/2012/05/15/13-byaforeningar-foreslar-nya-pa/

HD artikel om Informationsdagen och utställningen av utbyggnadsplanerna

http://hd.se/helsingborg/2012/05/10/allerumsplaner-engagerar/