Kommunens sammanställning från medborgarsamtalen

Efter kommunens medborgarmöte den 5/5 har nu en sammanställning gjort som finns att läsa här på kommunens hemsida

[modernframe image_path=”http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_9358/cf_127/dettaarallersum_vuxna_480x270_sbf.GIF” link_to_page=”http://www.helsingborg.se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Oversiktsplan-och-detaljplaner/Oversiktsplanering/fordjupningar-av-oversiktsplaner/allerum-hjalmshult/medborgarsamtal-i-allerum-hjalmshult-infor-andring-av-oversiktsplan/” description=”” size=”modern_two_col_large”]

(en sammanställning av ord som vi boende tycker beskriver byarna)