Informationsmöte!

Arbetet med att ta fram en ändring av översiktsplanen för Allerum-Hjälmshult pågår

och planförslaget är nu ute på remiss.

Du är välkommen på informationsmöte tisdag 23 augusti klockan 18:30 i Allerums idrottshall.