Vi vill med anledning av Tisdagens samråd i Allerums skola om utbyggnadsplanerna kalla till en bydialog på tisdag 30/8 kl. 19.30 i AGIF´s föreningslokal intill fotbollsplanen.
Syftet är att diskutera och senare konkret föra fram våra synpunkter och önskemål till kommunen, som önskar erhålla dessa senast 16/9.
Vänligen sprid detta till era grannar då vi inte har mailadresser till alla.

Väl mött på tisdag

Med vänliga hälsningar
Allerum Hjälmshults Byaförening