Utbyggnads info

Här är mer info angående utbyggnadsplanerna.

Planförslag Allerum- Hjälmshult

Markavnändningskarta Allerum -Hjälmshult

Byaföreningens synpunkter på Översiktsplan 2011 Allerum – Hjälmshult

Namninsamling till stöd för byaföreningens synpunkter