Presentation och tidsplan från samrådsmötet 23 augusti

Bifogat finner ni Kommunens presentation och tidsplan från samrådsmötet 23 augusti i Allerums idrottshall

Allerum Hjälmshult samrådsmöte 20110823