HD artikel om utbyggnaden

http://hd.se/helsingborg/2012/03/27/omstridda-allerumsplaner-avancerar/