Mer info från Helsingborgs stad

http://www.helsingborg.se/Medborgare/Trafik-och-stadsplanering/Oversiktsplan-och-detaljplaner/Oversiktsplanering/fordjupningar-av-oversiktsplaner/allerum-hjalmshult/