Synpunkter på kommunens förslag

Bifogat finner ni ett utkast till Byaföreningens samlade synpunkter på kommunens förslag till

Ändring av översiktsplan Allerum Hjälmshult 2011.

Vi har lagt en lista för namninsamling av medlemmar och bybor som önskar stödja denna skrivelse i vår närbutik.

Skrivelsen kommer att överlämnas till kommunen senast på fredag den 16/9, som är sista svarsdag för anmärkningar, och vi tar därför tacksamt emot era eventuella kommentarer och synpunkter i god tid innan dess.

Synpunkter på utbyggnad i Allerum-Hjälmshult.PDF

Med vänliga hälsningar

Allerum Hjälmshults Byaförening