Historia

Allerum och Hjälmshult är gamla byar med lång historia.

Här kan du lära dig lite om den.

Det mesta innehållet är lånat från den gamla hemsidan för Allerum

 
www.allerum.org