Tornhult

Tornhult nämns för första gången i skrift på 1570-talet och namnet syftar på torn som är benämningen på taggiga buskar, en växtlighet som var vanlig på fäladsmarken. Hult är benämningen på en skogsdunge. Tornhult kan, enligt landskapsförfattaren Mårten Sjöbeck, ha uppstått på tidigare fäladsmark kring de bördiga markstyckena som fanns intill den då översvämmade bäcken.