Kulla Gunnarstorp

Ett av de mest betydelsefulla godsen i Allerums socken är Kulla Gunnarstorp. Godset nämns för första gången 1399 och namnet var då Gundestrup i Kullen.