Sägnen om trollen och kyrkan

Varför kyrkan byggdes där den byggdes, har enligt sägnerna en annan förklaring:

När Allerums kyrka skulle byggas tänkte man bygga den vid Trinda Böge, en skogsdunge i närheten av Döshult. Man släpade dit sten och började bygga så smått, men trollen som bodde i närheten stördes av arbetet. De rev nybyggnaden natt efter natt. Man bestämde sig då för att bygga kyrkan på en annan plats, man visste bara inte var. Därför lade man några stenar på en vagn och spände för två, i tre färger brokiga, tvillingstutar (tvillingoxar). Sedan fick oxarna gå åt vilket håll de ville. Där de stannade kunde man utan problem bygga den nya kyrkan. De stenarna som fanns på vagnen blev grunden till kyrkan. I skogsdungen Trinda Böge ligger det fortfarande några stora stenblock.