Allerum socken

Allerum socken sträcker sig ut mot havet och omfattar även Kulla Gunnarstorp, Hittarp och fiskeläget Domsten. Landsvägen mellan Allerum och Kulla Gunnarstorp kännetcknas av en allé som visar det viktiga sambandet mellan kyrkan och Kulla Gunnarstorp. Under 1800-talet växte byarna och bl.a. fattighus och skolhus uppfördes.