Kyrkbyns äldsta byggnader

Runt kyrkan finns en väl bevarad miljö som till stor del ser likadan ut som för ett par hundra år sedan. Här ligger flera gamla gårdar och byggnader. Klockaregården byggdes 1740 och prästgården 1820 efter att den gamla brann ner. Skomakaregården med sitt halmtak har varit ett lantbruk och är byggd år 1800 och är en av de äldsta gårdarna i byn. Granne i öst och innan skiftet sammanbyggd med Skomakaregården ligger ännu en lantbruksgård, byggd 1808. Norr om den i sin tur, öster om kyrkan, finns en gård från år 1860.