Hjälmshult

Hjälmshult

Det gamla Danmark var uppbyggt med många län. Förutom stora slottslän fanns det även smålän, som var mindre än en by. Länsinnehavaren i dessa län kunde själv bestämma vad han ville göra med sitt län. Han kunde använda det som lönelän, pantlän eller som arrendelän. Ett av dessa smålän var Hielmsholz Lehn i Allerums socken. Det är oklart när länet bildades, men så småningom underordnades Kullabygdens alla smålän Helsingborg.