När majsång förbjöds

När 1818 hade åtskilliga personer natten före den 1:a maj strukit omkring på flera platser och ”sjungit maj”. Följden hade blivit både oordning, fylleri, slagsmål och stridigheter. Kyrkorådet och sockenstämman beslöt därför att allt majsjungande i socknen skulle förbjudas. Den som trotsade förbudet och ändå sjöng eller den husfader som tillät det skulle få betala böter som tillföll fattigkassan.

Flera år senare komponerade församlingens egen klockare, L.M. Been, tonerna till Runebergs majsång ”Sköna maj, välkommen…”.