Affärslivet

I Hjälmshult startade den lokala affärsrörelsen 1876. Affären i Allerum öppnade i slutet av 1800-talet och man öppnade då också en bensinmack. Det gick mycket bra och med tiden byggdes verksamheten ut och fler biträden anställdes. Det sägs att man ofta fick stå upp mot en timme i kö för att bli expedierad. Idag finns dock inga egentliga centrumfunktioner längre i Allerum-Hjälmshult. Tidigare fanns livsmedelsbutiker i både Allerum och Hjälmshult. Allerumsaffären revs 1988 pga. dålig lönsamhet medan butiken i Hjälmshult (kallad Matboden) lades även den lades ner för ett par år sedan.

Affären återuppstod 2010 och under namnet  Barnéas Kiosk & Livs I Hjälmshult. Men tyvärr las den ner 2013 igen.
I Hjälmshult fanns två smedjor som lades ner under 1950-talet. I Allerum arbetade sedan ungefär år 1900 även en skomakare, skräddare och två slaktare.

På 1870-talet anlade Kungsgårdens ägare ett mejeri på gården. 1896 öppnade Allerums Andelsmejeriförening mejeri i Allerum och 1898 lades Kungsgårdens mejeri ner mot ersättning från andelsmejeriet i Allerum. Mejeriet i Allerum hade åtta till tio fast anställda och hade egna försäljningsställen i Helsingborg. Mejeriet stängdes årsskiftet 1964-65 och revs 21 mars 1971 av Ödåkra kommun, som då var ägare, för att lämna plats åt hustomter.

I Alledal i Hjälmshult fanns också en liten affär med bensinpump och telegrafstation som lades ner på 1950-talet.

I det andra huset norr om skolan drev ägaren en taxirörelse och i huset fanns också en kiosk och i trädgården en liten bensinmack. I källaren fanns även en fritidslokal där ungdomarna samlades. Svenne Nilsson öppnade en bensinmack och verkstad 1954 i Hjälmshult, Svennes bil, som finns kvar än idag.