Allerums kyrka

Allerums kyrka byggdes i slutet av 1100-talet, samtidigt som 350 andra romanska stenkyrkor i Skåne. Kyrkor vid den här tiden byggdes antingen genom att kungen gav order om att bygga på kronans mark eller vid kungsgårdarna, att stormän byggde en egen kyrka vid sin gård eller att bönderna tillsammans byggde en. I det sista fallet placerade man ofta kyrkan utanför byns jord, vid heden eller allmänningens kant. Med hänsyn till att Allerums bondby då låg längre österut, är så fallet med Allerums kyrka. Allerums kyrka är byggd på en liten upphöjning i landskapet, 40,56 meter över havet och är den högst belägna kyrkan i Kullabygden. En annan anledning till att kyrkan ligger där den gör, kan vara att just här korsades vägarna från Helsingborg norrut mot Jonstorp, samt från Ödåkra västerut mot Kulla Gunnarstorp och kusten.

[lightbox style=”modern” image_path=”http://allerum-hjalmshult.se/wp-content/uploads/akyrka.jpg” popup=”http://allerum-hjalmshult.se/wp-content/uploads/akyrka.jpg” link_to_page=”” target=”” description=”” size=”two_col_small”]

Från den medeltida kyrkan finns bara få rester kvar i murverket som under den tidigaste perioden var kor och sakristia. Den medeltida kyrkan var byggd i romansk stil och var från början ca 40 meter lång och åtta meter bred. I slutet av 1400-talet byggdes det 23 meter höga tornet. Den stora kyrkklockan är från 1520 och väger 1200 kg. Den lilla klockan gjöts 1636. Båda är från Danmark. Urverket med de handsmidda kugghjulen är troligen tillverkat på 1500-talet. Dopfunten är antagligen kyrkans ursprungliga.

År 1910 bytte man ut det bristfälliga koppartaket mot eternitskiffertak. På tornet lade man dock återigen koppartak. Dagens bänkinredning är från 1911 och glasmålningarna sattes upp 1932. Predikstolen sattes upp på 1840-talet och den stora altartavlan är från 1861. Om restaureringar och förändringar av kyrkan före 1766 vet man väldigt lite.

Kyrkan har tre kyrkogårdar. Den gamla kyrkogården är den som är omgiven av stenmuren närmast kyrkan. De andra kyrkogårdarna invigdes 1876 och 1926. Till kyrkan hör också församlingshemmet, klockaregården och prästgården