Allerum som både bondby och kyrkby

Fram till mitten av 1700-talet var Allerum uppdelat i en kyrkby och en bondby. Bondbyn var från början det ”riktiga” Allerum, kallat Allerums By, och låg på vägen mot Ödåkra. Kyrkbyn växte fram runt kyrkan när denna byggdes och finns än idag bevarad. Det finns även bebyggelse idag där bondbyn låg.

Enskiftet i Allerum ägde rum 1825-27. Före skiftesreformen låg inga hus i bondbyn söder om vägen, vilket det gör idag. Samtidigt som skiftet genomfördes rätade man ut vägen mellan Allerum och Ödåkra, samt flyttade den lite söderut, upp på högre och torrare mark. Söder om Allerums kyrkby finns ännu Allerums mosse. De omkringliggande byarna – Bröda, Gummarp, Laröd och Kungshult hade andelar i mossen.