Allerum

Allerum

Första delen av namnet Allerum kan syfta på trädet al, mansnamnet Alle eller att man kunde hitta myrmalm här. Alle betyder nämligen myrmalm och det fanns det gott om under den tidiga medeltiden. Äldre stavningar av Allerum är så skiftande som Allrømme, Alrwm, Alromb och Allrum. Som synes finns inget E mellan bokstäverna L och R, vilket tyder på att första delen i ”Allerum” kommer av trädet al. Vilket av alternativen som stämmer vet man inte och alla kan vara riktiga.

Andra delen i namnet Allerum kommer från ordet rum, vilket betyder ungefär öppen plats eller gårdstomt. Enligt ortnamnsforskare kan byar med ändelsen ”-rum” ha sitt ursprung från 800-talet och fram t.o.m. 1300-talet. Det första årtalet Allerum nämns i de skriftliga källorna är 1390. Då stavades namnet Aallrum.

Hjälmshult borde enligt ortnamnsforskare vara ungefär lika gammalt som Allerum. Den danska ändelsen ”-holt” härstammar nämligen från byar som växte fram i Danmark under 1100- och 1200-talen, då med annan stavning.

Bynamn med ändelserna ”-röd”, ”-ryd” och ”-hult” (motsvarande de danska ”-rød” och

”-holt”) härstammar från omkring år 1000. Ändelserna ”-röd” och ”-ryd” har betydelsen röjning. I Allerums socken finns många exempel på namn med ovanstående ändelser (gamla stavningar inom parentes): Laröd (Laugeröd, Laurøede, Lauerød), Ry, Småryd, Döshult (Dossolldtt), Hjälmshult (Hielmsholldt), Kungshult (Kongsoldt), Mjöhult (Miolldt), Tornhult och Torshult.