Sägnen om Alle

Enligt en gammal sägen har Allerum fått sitt namn efter en sjörövare som kallades Alle. Det finns många versioner av sägnen. Enligt en av dem ska han ha avrättats i Domsten och enligt en annan byggt Allerums kyrka som försoning för sina begångna brott:

Bakom sägnen om Alle finns faktiskt en verklig person, även om han förmodligen inte har gett namn åt Allerum. Det är norrmannen Alf Erlingsson – även kallad Milde Alf eller Minder Alf – som historien bygger på. I litteraturen nämns Alf Erlingsson för första gången 1276. Han engagerade sig i striderna mellan Norge och Danmark och på fritiden ägnade han sig gärna åt sjöröveri. Han blev skickad på underhandlingsexpedition till England av Norges drottning, men 1287 dog drottningen, Alfs beskyddare, och Alf fick fly från England till Sverige efter ett misslyckat upprorsförsök. Inte många år hann han fortsätta med sina härjningar förrän han togs till fånga, torterades och avrättades någonstans utanför Helsingborg, enligt sägnen i Domsten. I Kulla Gunnarstorps park finns en kulle, kallad Alles hög, i vilken man har hittat en urna med aska, Alf Erlingssons kvarlevor. Urnan hämtades och fördes till Norge, där den gravsattes i en kyrka i Tönsberg av hans anhöriga