Post, bank och kommunhus

Förutom skolan och fattighuset växte andra institutioner fram i Allerum och Hjälmshult kring sekelskiftet. Den första posten hade sina lokaler i LM Beens bostad i Klockaregården. Där fanns den till år 1907 då L.M. Been dog och en ny bankbyggnad byggdes (söder om dagens skola). Till detta bankhus flyttade posten. Förutom posten rymde byggnaden Allerums sparbank och här höll Allerums kommunnämnd* sina sammanträden. Posten övertogs av Ödåkra i början av 1960-talet.

*År 1862 beslutades i Sverige att kommunal självstyrelse skulle införas. Det innebar att socknarna blev både kyrklig och borgerlig kommun. Sockenindelningen varade till 1952 då en ny kommunindelning skedde. Allerum socken var alltså en egen kommun fram till 1952 då den slogs ihop med Ödåkra. 1 januari 1971 blev Ödåkra kommun en del av Hälsingborgs kommun, samtidigt som tre andra småkommuner runt Helsingborg också slogs samman med stadskommunen.