Allerum Hjälmshult

Medlemsavgift 2013

Posted by:

Medlemsavgiften för 2013 beslutades vid årsmötet till 175 kronor per hushåll (75 kronor för ensamhushåll). Avgiften betalas till byaföreningens postgirokonto 461 27 08-0. Vänligen ange er adress och samtliga personer i ert hushåll för att vi ska kunna föra ett korrekt medlemsregister.

Medlemsavgiften är ert lilla bidrag till att vår förening ska kunna fortsätta bedriva samverkan, ordna aktiviteter, delge information via byablad och hemsida, föra byarnas talan i olika frågor samt arbeta för en positiv utveckling av vårt samhälle. Styrelsens ledamöter engagerar sig på sin fritid utan ersättning.

Tack för ert stöd!

0

Skriv en kommentar

You must be logged in to post a comment.